RADICAL INFO ⚫🔴 *Gwo menas sou Lopital OFATMA Haïti

Lopital OFATMA Site Militè kontinye bay malad yo bon sèvis kòmsadwa aprè entèvansyon Direksyon jeneral la pou te kalme 2 anplwaye ki te nan kont antre yo.

Anplwaye sa yo ki abite nan zòn nan t ap boule kawoutchou, sa ki te twouble divès aktivite nan zòn Lopital la pou yon ti tan.

RADIO TELE RADICAL FM

(( DG Edmond Celadieu ))

www.radioteleradical.com