Swiv yonn nan pigwo manifestasyon nan peyi chili🇨🇱 depi chili egziste Kote tegen plis ke 1 milyon 200 mil moun tepran Lari AP revandike dwa yo jounen Jeudi 25 oktòb 2019 Saá 🔴

Jounen Jeudi 25 oktòb 2019 la plis ke
Yon 1 milyon manifestan te pran Lari yo te te komanse nan gran aveni principal la ki se alameda Pou rive nan lye espesyal Kote yo toujou AP manifesté kise plaza Italia ,EPI Lot gwoup manifestan tekanpe anfas palè nasyonal la 🇨🇱nan (( lamoneda )) donk Chak manifestan sayo tevrèman motive jounen jodya sepa okenn pati politik kitap menen gwoup manifestan sayo se yon  mouvman nasyonalis e patriotik kite vreman motive gran piblik saa, sepou premye fwa populasyon chiliène nan motive e yo soti anfoul konsa dènye fwa yo te soti konsa sete nan tan Pinochet Kote tegen plis ke 500 mil moun te pran Lari ki diferan ak jounen Jeudi 25 oktòb 2019 Saá Kote plaza Italia te ranpli ak plis ke 1 Yon milion manifestan San konte Lot vil provens yo

Yon semèn apre kòmansman manifestasyon yo, sitwayen yo te rasanble nan pwen prensipal kapital la pou pwoteste kont sistèm politik ak sosyal peyi nou an ap viv.
sa a «pi gwo mach nan Chili» pran plas nan Plaza Italia, konvoke nan rezo sosyal yo epi li mete ansanm dè milye de moun.

Manifestasyon yo te kòmanse yon semèn de sa ak evakyasyon masiv nan Santiago Metro a ak Lè sa a, mennen nan yon mouvman pi laj ak divès kalite demand sosyal montre inegalite a ki egziste nan peyi a.

Apre li te deklare yon eta dijans epi delivre sekirite lòd piblik Fòs Ame yo, Prezidan Sebastián Piñera te anonse yon gwoup mezi pou satisfè mekontantman. Pami yo, yon ogmantasyon nan pansyon byennèt ak asirans la nan yon revni minimòm 350 mil pesos.

manifestan yo, nan tout peyi Chili, te ranpli  nan diferan zòn nan vil respektif yo, yo demontre vreman ke yo kont sistèm lan. antouka nap pwofite diw ,toujou branche RADIO TELE RADICAL ,EPI swiv Nou sou Tout platfòm nouyo pouw Ka Toujou infòmew Nou se número #1 nan informatión source edmondceladieu86@gmail.com 📻🔴 www.radioteleradical.com