RADICAL INFO GWO AFRONTMAN NAN LAKOU HAITI ANTRE 2 GWOUP POLISYE ARIVE FE ANPIL DEGA NAN ONA

Lendi 27 Avril 2020 group polisye 509 Fantom yo te pran lari nan lojik pou mande bon jan kondisyon lavi nan Police Nationale d’Haiti – PNH lan.

Nan menm moman  revandikasyon an gen gwo dife kite arive pran nan plizyè machin nan ministè finans lan  sate koz anpil panik nan kapital la jounen  lundi 27 AVRIL 2020 AN 

Anpil katouch tap tire  devan Ministè finans lan ,Kite vrèman panike tout sitwayen ki travay nan Institutión sa .

NB: R.T.R
ap toujou fè nou sonje respekte tout prensip ijyèn yo. Respekte tout konsiy MSPP bay yo, pandan wap pwoteje tèt ou ak lòt moun ki nan antouraj ou yo kont maladi kowonaviris la.

Lave Men Nou!!!